Mange:Mange

Samarbejde / Kultur / Forandringer - Forumteater

Rigtigt håndteret skaber forskelligheder synergi, og samarbejde. Forkert håndteret kan forskelligheder skabe afstand, ineffektivitet, konflikt og dårlig trivsel. Og det kan ses på bundlinjen.

Derfor er virksomhedens kultur og kommunikation afgørende for trivsel og resultater.

Jeg bruger forumteater til at sætte fokus på jeres virksomhedskultur. Temaerne kan være:

  • Kundens oplevelse – oplevelse af kunden
  • Ledelse og kommunikation i forandringstider
  • Teamsamarbejde / Tværfagligt samarbejde
  • Interpersonel kommunikation (”Tonen”)


Kommunikation er nøglen til samarbejde.

Gennem et interaktivt teater (forumteater) udviklet i samarbejde med jer, spiller professionelle skuespillere dilemmaer fra jeres virkelighed og inddrager jer i løsningen.

Gennem fiktionen betragter vi virkeligheden. Og lærer at agere i det.

Forumteateret fungerer som et dialogværktøj, som lader deltagerne drøfte og afprøve relevante udfordringer og løsninger i et trygt rum under kyndig vejledning. Erhvervsskuespillere kan afprøve virksomhedens egneløsningsforslag og omsætte teori til praksis.

Et budskab huskes bedre, når det bliver formidlet gennem oplevelser. Alle får større ejerskab for processen med direkte involvering og løsningsbidrag. Gennem en interaktiv proces deltager alle aktivt i at udvikle den fælles kommunikationskultur og skabe fremskridt.

Workshoppen kan også indeholde fælles øvelser med efterfølgende opsamling i plenum.

20 – 1000 deltagere

Format:

2 timer – en hel dag

Se video om forumteater


Udbytte:

  • En fælles referenceramme om relevante udfordringer
  • En mulighed for, at alle kommer til orde og bliver hørt
  • En fælles oplevelse af, hvor virksomheden er og hvor den skal hen
  • Afprøvning af forskellige løsninger i et risikofrit univers
  • Indsigt i, hvordan den enkelte kan gøre en forskel
  • En oplevelse, der taler til alle sanser
IMG_3164_1000x800

Bæredygtige resultater

Du ved sikkert, at den bedste løsning ikke er et quick fix.

Med mine 20 års erfaring sammensætter vi en løsning, der passer præcis til dig og din virksomhed.

Jeg sætter barren højt og udfordrer dig i trygge rammer. 

Du kan få workshops eller individuel træning. 

Alle forløb skræddersyes til dine behov.

Det giver det bedste resultat.

METODIK

Du er centrum i min undervisning

Hoved

Krop

Følelser

De tre elementer i min metode

Jeg arbejder med kommunikation på tre niveauer:


Dit hoved, hvad er det du sige, og hvad vil du gerne opnå?
Din krop, hvordan er det du fremstår? Understøtter din krop og stemme det du gerne vil opnå?
Dine følelser, dit engagement, det der driver dig

Kontakt

Jeg trækker på mine 20 års erfaring og skræddersyr et forløb, der passer præcist til virksomhedens behov.

Den kan bestå af få eller flere elementer fra de tre forskellige forløb – eller noget helt tredje. Skriv eller ring og fortæl om dit behov. Sammen udarbejder vi en målrettet løsning.

Ring på 2673 8050 eller skriv til philip@antonakakis.dk