YDELSER

Her er et samlet overblik over de forløb i kommunikationstræning, jeg tilbyder

MIG : MIG
Personlig afklaring

God kommunikation starter med din dialog med dig selv. Personlig afklaring en samtaleproces, som handler om at skabe større klarhed over det, der fylder i dit liv.

1 : 1
SAMTALE

God dialog skaber respekt.
En samtale kan blive starten på et samarbejde eller afslutningen af et. Alt for mange samtaler bliver ikke taget i opløbet. Det er ærgerligt.

1 : MANGE
PRÆSENTATION

God formidling skaber interesse og motivation. Har du oplevet at lytte til et spændende emne – og miste interessen pga. kedelig formidling?

MANGE: MANGE
KOMMUNIKATIONSKULTUR

Forskellighed er et udgangspunkt for godt samarbejde. Forskelligheder er ikke et problem i sig selv. Rigtigt håndteret skaber forskelligheder synergi og samarbejde. 

Virtuel kommunikationstræning

Den digitale rejse er startet. Virtuelle møder er kommet for at blive. Det er et nyt sprog, vi skal blive fortrolig med at bruge. At kunne kommunikere effektivt online er kernekompetence, du kan lære  her.

Har du lyst til at optimere din præsentation eller et vigtig kommende møde?

Så kan du booke mig  her til online træning. Jeg tilbyder alle mine ydelser virtuelt og fysisk.

Du får bæredygtige resultater, som du kan bruge resten af livet. I utallige sammenhænge.

Du ved sikkert, at den bedste løsning ikke er et quick fix. Du ved også, at indsatsen står mål med udbyttet. Den bliver bedst, når du investerer dig selv.

Ligesom du er ekspert på dit eget liv, kender du din virksomhed indefra og ved, hvilke behov, der skal imødekommes. Dét er udgangspunktet for at identificere de områder, der skal løftes.

Med mine 20 års erfaring sammensætter vi en løsning, der passer præcis til dig og din virksomhed. Jeg sætter barren højt og udfordrer dig i trygge rammer. Du er i centrum, og jeg guider dig hele vejen.

Alle forløb skræddersyes til dine behov

Du kan få solo- eller gruppeforløb, workshops eller individuel træning. Alt tilpasses dig, så det rimer med dine forventninger og behov. Det giver det bedste, mulige resultat.

METODIK​

Du er centrum i min undervisning

Hoved

Krop

Følelser

Sjæl

De tre elementer i min metode

Jeg arbejder med kommunikation på tre niveauer:
Dit hoved, hvad er det du sige, og hvad vil du gerne opnå?
Din krop, hvordan er det du fremstår? Understøtter din krop og stemme det du gerne vil opnå?
Dine følelser, dit engagement, det der driver digDisse tre elementer er en forlængelse af hvem du er, dine erfaringer og faglighed. Jeg synes det er fascinerende at arbejde med, hvordan du får disse elementer til at gå op i en højere enhed, så du kommunikerer troværdigt fra din kerne.

Mig:Mig

Personlig afklaring

God kommunikation starter med din dialog med dig selv.

Personlig afklaring en samtaleproces, som handler om at skabe større klarhed over det, der fylder i dit liv. Ved at høre dig selv sige det højt finder du ud af, hvad du egentligt mener. (princippet om translokutionaritet, der betyder ”gennem talen”)

Klarhed giver dig et bedre udgangspunkt for at træffe vigtige valg i dit liv. Klarhed kan også støtte dig i at være med vilkår og omstændigheder, der for øjeblikket synes svære.

Samtalen foregår med fokus på, hvad der fylder lige nu, og hvordan du håndterer det. Gennem refleksion over egen praksis, undersøger vi de bevæggrunde, der ligger bag. Den indsigt giver dig mulighed for at ændre dine mønstre og dermed opnå de forandringer, du ønsker.

Personlig afklaring kan handle om:
 • Prioriteringer i dit liv
 • Vigtige valg du skal træffe
 • Større afklaring om dit personlige WHY
 • Styrke og udvikling af personlige egenskaber
 • Ændring af uhensigtsmæssige mønstre i dit liv

Med personlig afklaring kan du at gå et spadestik dybere i forhold til din personlige udvikling og skabe øget handlekraft.
 • 1 time
 • 3 timer
 • En hel dag
 • Aftales efter behov

1 : 1 – samtaletræning​

Hvordan får du talt med Birgitte om, at hendes dårlige humør påvirker stemningen på kontoret?

Hvordan tager du samtalen med Søren om, at han lugter af sved og det er et problem for hans kolleger?

Hvordan siger du til Louise, at du ikke tilfreds med hendes arbejdsindsats i teamet?

En samtale kan blive starten på et frugtbart samarbejde eller afslutningen af et. Alt for mange samtaler bliver ikke taget i opløbet. Det er ærgerligt, fordi alle parter lider under det.

Tit skyldes det frygt for at relationen tager skade og  manglende færdigheder. At sikre den gode relation og samtidigt stå fast om sine holdninger er et håndværk, vi alle kan lære.

Formålet er at sætte dig i stand til at gennemføre en god dialog, uanset emne. Udgangspunktet er dine mål for samtalen.

Du ønsker måske at skabe en adfærdsændring, bygge en stærkere relation eller gennemføre en vanskelig eller ømfindtlig samtale. Det kan gælde fx:

 • Samarbejdsproblemer / negativ attitude
 • Generationskløfter, millennium og de andre
 • Svingende engagement og performance
 • Dårlig hygiejne eller upassende påklædning

Sammen arbejder vi med at opdage og udvikle både dine styrker og udviklingsområder. Via praktiske øvelser afprøver du potentielle scenarier i trygge rammer, hele tiden med konstruktiv feedback og relevanteinput til at optimere din kommunikation.

Udgangspunktet for træningen kan være din egen case eller en generisk scene. Du spiller dig selv, og en erhvervsskuespiller spiller modparten.

Du definerer målene og klæder skuespilleren på til samtalen, og vi spiller situationen flere gange og afprøver forskellige teknikker og værktøjer, så du finder frem til, hvad der virker bedst for dig.

 • Rammesætning af mødet og et fælles afsæt
 • At bruge kropssprog og stemme til at skabe tillid, så din modtager lytter til dig
 • Valg af en spørgeteknik til at information og styre samtalen
 • At sikre, at I taler om det rigtige på samme tid (niveauer i samtalen)
 • Hvordan du sætter og bevarer mentalt fokus og undgår, at følelserne tager styringen
 • At gribe det uventede og bruge det til din fordel
 • Hvordan du skelner mellem forskellige samtaletyper, så din opgave er klar
 • Følelsesmæssige reaktioner. Hvordan du undgår, at de ikke står i vejen for opgaven
 • Forberedelse, gennemførsel og opfølgning på samtalen  den ændring, du ønsker
 • Klar kommunikation uden at blive brutal
 • Individuelt
 • Gruppeundervisning 4 – 18 deltagere
den svære samtale samtaletræning

Se video om svære samtaler

Præsentationsteknik

Se video om præsentationsteknik

1 : Mange – Præsentationsteknik

At kunne sin præsentationsteknik bliver til stadighed vigtigere.

God formidling skaber interesse og motivation. Som en skuespiller på scenen eller foran kameraet, skal du kende dine virkemidler og være engageret og overbevisende. Ellers mister du dit publikums interesse.

Et vigtigt emne – også når det er tørt, teknisk eller trivielt – kan fængsle tilhørerne, hvis formidleren er trænet i det. En utrænet formidler kan miste publikum på få sekunder, selv med det mest spændende emne.

Præsenter med teknik fra teater

På mit kursus i præsentationsteknik bruger jeg min erfaring som skuespiller. Vi arbejder naturligvis med redskaber fra teatrets verden. Det er ikke teater, men som en skuespiller lærer du at få dit budskab ud med overbevisning og kraft.

Trænger du til et boost, så du brænder bedre igennem? Kan du gøre dit emne mere interessant? Er du nervøs, når du skal præsentere?

Fortrolighed med effektive virkemidler, der kan gøre din formidling klar, interessant og fængende.

Fx til:  

 • Præsentation af produkter, løsninger, oplæg osv.
 • Foredrag, undervisning og facilitering
 • Statusorientering og information

Tningen tager udgangspunkt i den, du er.

Når du tør være dig selv, kan du kommunikere fra din kerne, og så bliver din kontakt og udstråling stærkere. Du lærer at styre nervøsitet, så du roligt kan tale til større forsamlinger. Du lærer at vække tilhørernes interesse og præsentere budskaber, så de bliver husket.

Forløbet træner dig i at omsætte dine tanker og ideer til handling, og du får lejlighed til at afprøve forskellige teknikker fra teatrets verden i et scenarie overfor et publikum. Undervejs får du konstruktiv feedback og lærer at bruge din personlighed som et aktiv.

Sammen fokuserer vi

1. Hvad er dit kernebudskab?
2. Hvordan pakker du det ind?
3. Hvordan leverer du det?
 • Storyline for din præsentation, så du kan holde fokus og give plads til spørgsmål
 • Historiefortælling og metaforer, der understøtter budskaberne
 • Retoriske teknikker, fx en kernesætning, der brænder budskabet fast i tilhørerne
 • Visuelle virkemidler (fx Power Point, flipover og skriftligt materiale)
 • Skuespillerens husketeknik og mentale strategier
 • Bevidst udnyttelse af positionering i et rum
 • Brug af kropssprog og stemme, der optimerer tillid og troværdighed
 • At indtage scenen med naturlig autoritet og få dine tilhøreres opmærksomhed
 • Hvordan du opnår nærhed og kontakt, når du formidler on-line
 • Individuelt
 • Gruppeundervisning 4 – 18 deltagere

Mange : mange - samarbejde / kultur / forandringer

Forskellighed er et udgangspunkt for samarbejde.

Forskelligheder er ikke et problem i sig selv. Rigtigt håndteret skaber forskelligheder synergi, og samarbejde. Forkert håndteret kan forskelligheder skabe afstand, konflikt og dårlig trivsel.

Og det kan ses på bundlinjen. Derfor er virksomhedens kultur og kommunikation afgørende for trivsel og resultater.

Din indstilling gør forskellen.

At bruge forskelligheder konstruktivt og styrke samarbejdet i en gruppe, afdeling eller virksomhed.

Temaer kan fx være

 • Kundens oplevelse – oplevelse af kunden
 • Ledelse og kommunikation i forandringstider
 • Teamsamarbejde / Tværfagligt samarbejde
 • Interpersonel kommunikation (”Tonen”)

Kommunikation er nøglen til samarbejde.

Når virksomhedens ansatte forstår at interagere klart og konstruktivt både internt og eksternt, kan det ses på bundlinjen.

Gennem et interaktivt teater (forumteater) udviklet i samarbejde med jer, spiller professionelle skuespillere dilemmaer fra jeres virkelighed og inddrager jer i løsningen.

Gennem fiktionen betragter vi virkeligheden. Og lærer at agere i det, der ér.

Forumteateret fungerer som et dialogværktøj, som lader deltagerne drøfte og afprøve relevante udfordringer og løsninger i et trygt rum under kyndig vejledning. Erhvervsskuespillere kan afprøve virksomhedens egneløsningsforslag og omsætte teori til praksis (U Turn Teori).

Et budskab huskes bedre, når det bliver formidlet gennem oplevelser. Alle får større ejerskab for processen med direkte involvering og løsningsbidrag. Gennem en interaktiv proces deltager alle aktivt i at udvikle den fælles kommunikationskultur og skabe fremskridt.

Workshoppen kan også indeholde fælles øvelser med efterfølgende opsamling i plenum.

 • En fælles referenceramme om relevante udfordringer
 • En mulighed for, at alle kommer til orde og bliver hørt
 • En fælles oplevelse af, hvor virksomheden er og hvor den skal hen
 • Afprøvning af forskellige løsninger i et risikofrit univers
 • Indsigt i, hvordan den enkelte kan gøre en forskel
 • En oplevelse, der taler til alle sanser
 •  

 20 – 1000 deltagere

Se video om forumteater

Kontakt

Jeg trækker på mine 20 års erfaring og skræddersyr et forløb, der passer præcist til virksomhedens behov.

Den kan bestå af få eller flere elementer fra de tre forskellige forløb – eller noget helt tredje. Skriv eller ring og fortæl om dit behov. Sammen udarbejder vi en målrettet løsning.