Hvad leder du efter, Mads?

Hvad leder du efter, Mads? er Danmarks første ledelsesroman. En fiktiv fortælling om vejen til personligt lederskab. Om både at ville gå forrest og vise vejen og om at turde være søgende og ikke have alle svarene.