Mange:Mange

Samarbejde / Kultur / Forandringer

Forskellighed er et udgangspunkt for samarbejde.

Forskelligheder er ikke et problem i sig selv. Rigtigt håndteret skaber forskelligheder synergi, og samarbejde. Forkert håndteret kan forskelligheder skabe afstand, konflikt og dårlig trivsel.

Og det kan ses på bundlinjen. Derfor er virksomhedens kultur og kommunikation afgørende for trivsel og resultater.

Din indstilling gør forskellen.

At bruge forskelligheder konstruktivt og styrke samarbejdet i en gruppe, afdeling eller virksomhed.

Temaer kan fx være

 • Kundens oplevelse – oplevelse af kunden
 • Ledelse og kommunikation i forandringstider
 • Teamsamarbejde / Tværfagligt samarbejde
 • Interpersonel kommunikation (”Tonen”)

Kommunikation er nøglen til samarbejde.

Når virksomhedens ansatte forstår at interagere klart og konstruktivt både internt og eksternt, kan det ses på bundlinjen.

Gennem et interaktivt teater (forumteater) udviklet i samarbejde med jer, spiller professionelle skuespillere dilemmaer fra jeres virkelighed og inddrager jer i løsningen.

Gennem fiktionen betragter vi virkeligheden. Og lærer at agere i det, der ér.

Forumteateret fungerer som et dialogværktøj, som lader deltagerne drøfte og afprøve relevante udfordringer og løsninger i et trygt rum under kyndig vejledning. Erhvervsskuespillere kan afprøve virksomhedens egneløsningsforslag og omsætte teori til praksis (U Turn Teori).

Et budskab huskes bedre, når det bliver formidlet gennem oplevelser. Alle får større ejerskab for processen med direkte involvering og løsningsbidrag. Gennem en interaktiv proces deltager alle aktivt i at udvikle den fælles kommunikationskultur og skabe fremskridt.

Workshoppen kan også indeholde fælles øvelser med efterfølgende opsamling i plenum.

 • En fælles referenceramme om relevante udfordringer
 • En mulighed for, at alle kommer til orde og bliver hørt
 • En fælles oplevelse af, hvor virksomheden er og hvor den skal hen
 • Afprøvning af forskellige løsninger i et risikofrit univers
 • Indsigt i, hvordan den enkelte kan gøre en forskel
 • En oplevelse, der taler til alle sanser
 •  

 20 – 1000 deltagere

Se video om forumteater

Du får bæredygtige resultater, som du kan bruge resten af livet. I utallige sammenhænge.

Du ved sikkert, at den bedste løsning ikke er et quick fix. Du ved også, at indsatsen står mål med udbyttet. Den bliver bedst, når du investerer dig selv.

Ligesom du er ekspert på dit eget liv, kender du din virksomhed indefra og ved, hvilke behov, der skal imødekommes. Dét er udgangspunktet for at identificere de områder, der skal løftes.

Med mine 20 års erfaring sammensætter vi en løsning, der passer præcis til dig og din virksomhed. Jeg sætter barren højt og udfordrer dig i trygge rammer. Du er i centrum, og jeg guider dig hele vejen.

Alle forløb skræddersyes til dine behov

Du kan få solo- eller gruppeforløb, workshops eller individuel træning. Alt tilpasses dig, så det rimer med dine forventninger og behov. Det giver det bedste, mulige resultat.

METODIK

Du er centrum i min undervisning

Hoved

Krop

Følelser

Sjæl

De tre elementer i min metode

Jeg arbejder med kommunikation på tre niveauer:
Dit hoved, hvad er det du sige, og hvad vil du gerne opnå?
Din krop, hvordan er det du fremstår? Understøtter din krop og stemme det du gerne vil opnå?
Dine følelser, dit engagement, det der driver digDisse tre elementer er en forlængelse af hvem du er, dine erfaringer og faglighed. Jeg synes det er fascinerende at arbejde med, hvordan du får disse elementer til at gå op i en højere enhed, så du kommunikerer troværdigt fra din kerne.

Kontakt

Jeg trækker på mine 20 års erfaring og skræddersyr et forløb, der passer præcist til virksomhedens behov.

Den kan bestå af få eller flere elementer fra de tre forskellige forløb – eller noget helt tredje. Skriv eller ring og fortæl om dit behov. Sammen udarbejder vi en målrettet løsning.

Ring på 2673 8050 eller skriv til philip@antonakakis.dk